Telefon

444 55 42 (3814 - 3822)

Çalışma Saatleri

Pzt - Cuma 08.00 - 17.00

Email

bilgi@konyabbsk.com

İLAN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜN’ DEN

İ   L   A   N
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜN’ DEN

         Yönetim Kurulumuzca Kulübümüz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2023 Çarşamba  Günü Saat:14.00’de Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Toplantı Salonu Karatay – KONYA Adresinde Aşağıda Yazılı Gündem Maddeleri Dahilinde Yapılmasına, Çoğunluk Sağlanamaması Halinde Bir Hafta Sonra 23 Mart 2023 Perşembe Günü Aynı Yer ve Saatte Çoğunluk Aranmaksızın yapılmasına oy Birliği ile Karar Verilmiştir. İlan olunur.

GÜNDEM
 
 1. Açılış Yoklama ve Divan Heyetinin Teşekkülü.
 2. Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul Evraklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi.
 3. Kulübümüz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kulübümüz ve İktisadi İşletmemize ait, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması, Müzakeresi, Bilanço, Gelir Tablosu ve Raporların Kabulü ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ibraları.
 4. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince hazırlanan tüzüğün görüşülerek kabulü veya reddi kararın verilmesine ilişkin görüşme ve karar alınması.
 5. Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Sürelerinin Belirlenmesi ile Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ na Kulübümüz adına temsilci (Delege) seçilmesi.
 7. Kulübümüz Hizmetleri için görevlendirilecek, üyelere verilecek gündelik ve Yolluk Miktarlarının belirlenmesi hakkında görüşme ve karar alınması. 
 8. Spor Okulları, kurslar ile her türlü spor faaliyetlerine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 9. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz ve İktisadi İşletmemiz için gerekli olan Taşıt, Demirbaş ve Taşınmaz Malların satın alınması veya mevcut taşınır ve taşınmaz Malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin görüşme ve karar alınması
 10. Kulübümüz ve İktisadi İşletmemizin Yeni Dönem Tahmini Bütçesi hakkında görüşme ve Karar alınması.
 11. Kulübümüz Faaliyetleri Doğrultusunda Spor Branşlarına Yetkili Seçilmesi hakkında görüşme ve karar alınması.
 12. Dilek ve Temenniler, Kapanış.